Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư

Sáng nay ngày 10/5/2022, Trường Đại học Kinh tế - Luật đã tổ chức họp Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư đối với 03 ứng viên: TS Huỳnh Thị Thúy Giang; TS Đoàn Thị Phương Diệp; TS Ngô Hữu Phước. Buổi họp được tiến hành dưới sự chủ trì của PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh, Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng.

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Căn cứ Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét huỷ bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-HĐGSNN ngày 30/3/2022 về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư trong đó có 03 TS của Trường Đại học Kinh tế - Luật; Căn cứ đơn đăng ký xét bổ nhiệm của 03 TS và nhu cầu của Trường, Hội đồng đã tiến hành trao đổi và thảo luận.

 

PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc

 

GS.TS Nguyễn Ngọc Xuân Thảo (họp trực tuyến từ Mỹ): trao đổi một số ý kiến liên quan đến tiêu chuẩn, quy trình bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư của Việt Nam và Mỹ

 

Từ sự đồng ý của các thành viên Hội đồng có mặt tại buổi họp, căn cứ quy định tại Khoản 3, Điều 27, Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg; Cả 03 ứng viên đã đạt trên ½ tổng số thành viên Hội đồng nhất trí đưa vào danh sách bổ nhiệm. Nhà trường sẽ tiến hành các bước thủ tục tiếp theo để hoàn tất việc đề xuất Hiệu trưởng ra quyết định bổ nhiệm đối với 03 ứng viên.

Nguồn: Phòng TC-HC

TP. HCM, ngày 10/5/2022.