Hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm nhân sự được đề nghị bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng

Hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm nhân sự được đề nghị bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng

Ngày 03/03/2021, Trường Đại học Kinh tế - Luật đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm nhân sự được đề nghị bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng và trao quyết định thành lập các đơn vị mới, bổ nhiệm nhân sự các đơn vị tại Hội nghị.
 
Thành phần tham dự Hội nghị gồm Ban Chấp hành Đảng bộ Trường; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường; Ban Giám hiệu Trường; Ban Thường vụ Công đoàn Trường; Thường trực Đoàn Trường; lãnh đạo quản lý các đơn vị trực thuộc, thuộc Trường; viên chức có học hàm giáo sư, phó giáo sư và viên chức có học vị tiến sĩ.

Tại Hội nghị, PGS.TS Lê Tuấn Lộc – Bí thư  Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường và PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng – Hiệu trưởng nhà trường đã trao quyết định thành lập phòng Sau đại học và Khoa học công nghệ sau khi hợp nhất 02 phòng Sau đại học và phòng Quản lý khoa học trước đây. Đồng thời trao quyết định bổ nhiệm nhân sự các đơn vị. Cụ thể:

TS Hồ Xuân Thủy - Trưởng Khoa Kế toán - Kiểm toán;
TS Lê Nguyễn Gia Thiện  - Phó trưởng Khoa Luật;
PGS. TS Trịnh Quốc Trung - Trưởng phòng Sau đại học và Khoa học Công nghệ;
ThS Nguyễn Thị Lài – Phó trưởng phòng Sau đại học và Khoa học Công nghệ;
ThS Nguyễn Anh Tuấn - Phó trưởng phòng Sau đại học và Khoa học Công nghệ;
ThS. Trương Trọng Hiểu - Phó trưởng phòng Sau đại học và Khoa học Công nghệ.
Tiếp theo Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu ý kiến tín nhiệm từ cán bộ chủ chốt để Đảng ủy – Ban Giám hiệu bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường.

Sau đó, Trường Đại học Kinh tế - Luật đã tiếp tục tổ chức Hội nghị Hội đồng Trường, Hội nghị tập thể lãnh đạo Trường và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường để lấy ý kiến tín nhiệm đối với nhân sự được đề nghị bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:
  

                                     PGS.TS Lê Tuấn Lộc và PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng trao quyết định thành lập
                                                    phòng Sau đại học và Khoa học công nghệ


           PGS.TS Lê Tuấn Lộc và PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng trao quyết định bổ nhiệm nhân sự các đơn vị


         PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu chúc mừng đơn vị thành lập mới và
                                                                   các nhân sự được bổ nhiệm


                         PGS.TS Lê Tuấn Lộc - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng Trường chủ trì Hội nghị
   


                    TS Huỳnh Thị Thúy Giang báo cáo chương trình hành động dự kiến đối với vị trí được dự kiến
                                                                    bổ nhiệm trước Hội nghị
                                                                                                                                                Thực hiện: CCA