Nhân sự và phân công nhiệm vụ

1.Nhân sự Phòng

ThS Võ Văn Trọng - Trưởng phòng Hành chính

ThS Tạ Nguyễn Hà Dung - Phó Trưởng phòng Hành chính

ThS Huỳnh Thanh Tuyền - Chuyên viên

CN Nguyễn Thị Thơm - Chuyên viên

CN Nguyễn Thị Thảo Trang - Chuyên viên

Y sĩ Nguyễn Thị Phi Nga - Y sĩ phụ trách công tác y tế 

NV Phan Thị Mỹ Liên - Nhân viên

Điện thoại: 028.37244555 - 6351, 6356

2. Nhân viên Tổ lái xe:

- Phạm Tấn Hoàn

- Nguyễn Hoàng Khoa

- Dương Văn Phương

- Nguyễn Quang Hoà

Điện thoại: 028.37244555 - 6353

3. Nhân viên Tổ Bảo vệ

Điện thoại: 028.37244529

Tổ1 Tổ2

-Đặng Quốc Hùng (Tổ trưởng)

- Trần Thiện Thanh

-Nguyễn Trung Đức

-Bùi Ngọc Phú

-Nguyễn Ngọc Thảo

-Trịnh Hoài Ân

-Nguyễn Ngọc Nam

-Lý Lữ Bình (Tổ trưởng)

-Lâm Điều Nhuận

-Lý Hữu Phước

-Trần Huy Hoàng

-Lê Văn Duẩn

-Lê Long Toàn

-Lương Thoại Hòa