Tập huấn khai thác sử dụng phần mềm văn phòng điện tử E-Office năm 2021

Những hình ành của buổi Tập huấn khai thác sử dụng phần mềm văn phòng điện tử E-Office năm 2021 do Phòng Tổ chức - Hành chính phối hợp cùng Phòng Công nghệ thông tin tổ chức.

 

Thạc sĩ Hoàng Ngọc Hiếu, Phó trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính khai mạc buổi Tập huấn.

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14/12/2021.