Liên hệ

Phòng Hành chính
Địa chỉ: Phòng A.113, Trường Đại học Kinh tế - Luật 
Số 669, Quốc Lộ 1, Khu phố 3, Phường Linh Xuân,
Thành phố Thủ Đức, TP.HCM.

Email: phonghanhchinh@uel.edu.vn

Điện thoại: 08.37244 555 - 6351/6356