Liên hệ

Phòng Tổ chức - Hành chính

Địa chỉ:
Phòng A.113
Trường Đại học Kinh tế - Luật 
Số 669, Quốc Lộ 1, Khu phố 3, Phường Linh Xuân,
Thành phố Thủ Đức, TP.HCM.
Email:
phongtchc@uel.edu.vnĐiện thoại:
08.37244 555
  - Lãnh đạo phòng          6355
  - Chuyên viên:            6351 - 6356
Fax:
08.37244 500