Thông báo 70/TB-ĐHKTL vv KH nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Kính gửi: Quý thầy, cô!

Thừa lệnh Hiệu trưởng, Phòng Hành chính kính gửi thông báo số 70/TB-ĐHKTL, ngày 06/12/2022 về kế hoạch nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, nội dung (file) đính kèm.

Thầy Cô được phân công nhiệm vụ coi thi học kỳ trong ngày 31/12/2022 (thứ Bảy) vẫn đảm bảo thực hiện nhiệm vụ theo lịch thi và kế hoạch đào tạo chung của Trường (Lịch thi đã gửi đến các Khoa và Thầy Cô trước đó).

Thông báo 70/TB-ĐHKTL vv KH nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023