[Thông báo] - Về việc trình ký văn bản, liên hệ công tác từ ngày 8-11-2021

Kính gửi quý Thầy, Cô!

 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, để hạn chế tiếp xúc trực tiếp; Phòng TC-HC thông tin đến quý Thầy, Cô một số lưu ý liên quan đến công tác hành chính, văn thư từ 08/11/2021. Chi tiết:
 
(1) Lãnh đạo, thư ký hành chính các đơn vị trình văn bản, xin ý kiến thầy Hiệu trưởng, liên hệ công tác hành chính vui lòng nộp văn bản cần xử lý tại khay trước cửa phòng theo bảng hướng dẫn. Sau đó, phòng sẽ liên hệ đơn vị nhận lại kết quả tại khay trả văn bản.
 
(2) Nhân sự làm việc tại các đơn vị nghiêm túc thực hiện đầy đủ quy tắc 5K khi liên hệ công tác và trình ký văn bản. Với các văn bản gấp, vui lòng trao đổi Phòng TC-HC để được hỗ trợ.
 
(3) Với các văn bản chỉ đạo của BGH với các cá nhân, đơn vị; Nhà trường đã vận hành qua hệ thống E-Office. Đề nghị lãnh đạo đơn vị, cá nhân đăng nhập để nắm thông tin, thực hiện chỉ đạo.
 
(4) Công tác trình ký văn bản, xin ý kiến Hiệu trưởng của phòng TC-HC phân công lại, do CN Nguyễn Thị Thơm - Chuyên viên phòng TC-HC phụ trách (thay cho ThS Huỳnh Thủy Tiên).
 
Trân trọng./.