Một số hình ảnh hoạt động của Phòng Tổ chức - Hành chính


Hình chụp làm kỷ yếu


Đại hội Chi bộ Hành chính 1, lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2017
(ngày 5/3/2015)


Chúc mừng Nhà giáo Ưu tú: PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
Năm 2014Công đoàn bộ phận Hành chính 1 tham gia cắm hoa chào mừng ngày 20/11/2014


Sinh hoạt Chi bộ Hành chính 1


Tham gia phục vụ các hoạt động Lễ, Hội nghị của Trường