Quyết định về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm đối với viên chức quản lý thuộc thẩm quyền của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật

Kính chào quý Thầy, Cô

 

Phòng Tổ chức - Hành chính kính gửi Quyết định số 33/QĐ-ĐHKTL ngày 15 tháng 01 năm 2022 về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm đối với viên chức quản lý thuộc thẩm quyền của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật.

 

Trân trọng./.

Chi tiết file đính kèm Quý Thầy, Cô vui lòng tải tại đây: Quy che bo nhiem.pdf