Quy định chấm công lao động bằng vân tay

Kính chào quý Thầy, Cô

 

Phòng Tổ chức - Hành chính kính gửi đến quý Thầy, Cô

 

Quy định chấm công lao động bằng vân tay (Ban hành theo Quyết định số :1012/QĐ-ĐHKTL ngày 09/10/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật):

 

File đính kèm : QĐ 1072 ĐHKTL - Quy dinh cham cong lao dong bang dau van tay.pdf

 

 

* Thông báo số 49/TB-ĐHKTL về việc Thực hiện quét điểm danh bằng vân tay ngày 09/10/2017:

 

File đính kèm : TB 49 - TB thuc hien quet vang tay diem danh.pdf

 

 

* Thông báo số 03/TB-ĐHKTL về việc điều chỉnh quy định, quy trình quét vân tay điểm danh ngày 09/1/2018:

 

File đính kèm : TB03-TB-ĐHKTL-Thong bao dieu chinh quet van tay - 1-2018.pdf

 

 

Trân trọng./.